Podrobnosti záznamu

Název
    Czy terran bruno-vistulicum (Europa Środkowa) oraz strefa tektoniczna Istambułu (NW Turcja) to pozostałości tego samego późnoproterozoiczno-paleozoicznego bloku skorupowego?
Údaj o odpovědnosti
    Jaromír Leichmann, Jiri Kalvoda
Autor
    Kalvoda, Jiří, 1953-
    Leichmann, Jaromír
Jazyk
    polsky
Zdrojový dokument - seriál
    Przegląd geologiczny
Svazek/č.
    Roč. 50, č. 12
Strany
    s. 1209-1210
Rok
    2002
Poznámky
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Przegl. geol.
Klasifikační znak
    061.3
    55(1)
    551.2
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    brunovistulikum
    geologie regionální
    intruze
    konference
    metamorfóza
    paleozoikum
    proterozoikum
    terán
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Istanbul (Turecko)
    Polsko - jihozápad
    Turecko
Klíčové slovo
    Bloku
    Bruno-vistulicum
    Czy
    Europa
    Istambułu
    NW
    Oraz
    Późnoproterozoiczno-paleozoicznego
    Pozostałości
    Samego
    Skorupowego
    Środkowa
    Strefa
    Tego
    Tektoniczna
    Terran
    Turcja
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012