Podrobnosti záznamu

Název
    DÚ-02: Zpracování databáze ploch postižených těžbou nerostných surovin, ploch sanovaných a revitalizovaných
Údaj o odpovědnosti
    Petr Rambousek, Eliška Hájková, Jiří Rambousek, Karel Žižkovský
Další názvy
    The database of areas affected by mining, recultivated and restored areas
Autor
    Hájková, Eliška
    Rambousek, Jiří
    Rambousek, Petr
    Žižkovský, Karel
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - monografie
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1996
Strany
    s. 31-32
Poznámky
    Anglické resumé
Předmětová skupina
    databanka
    instituce
    legislativa
    negativní vlivy báňské činnosti
    rekultivace
    systém informační
    těžba
    zpracování dat
    životní prostředí
Geografické jméno
    Česká republika
Klíčové slovo
    Databáze
    DÚ-02
    Nerostných
    Ploch
    Postižených
    Revitalizovaných
    Sanovaných
    Surovin
    Těžbou
    Zpracování
Abstrakt (anglicky)
   The new database of areas affected by mining of minerals has been established for the whole territory of the Czech Republic. Collected data are used for the evaluation of recent mining impacts on the environment. Mining areas in operation, areas in development for mining, areas in different stages of recultivation and areas already restored are listed in the database. It is supplement with a comprehensive documentation and examples from the District Pardubice
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    20. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012