Podrobnosti záznamu

Název
    Délky letorostů vinné révy jako pomůcka pro rekonstrukci jarních teplot vzduchu v 18. století
Autor
    Střeštík, Jaroslav
    Verö, J.
Konference
    Fenologická odezva proměnlivosti podnebí (22.03.2006 : Brno, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Fenologická odezva proměnlivosti podnebí
Strany
    S. 1-8
Poznámky
    Překlad názvu: Lengths of new grapevine sprouts as a contribution to reconstruction of spring air temperatures in the 18th century
    Rozsah: 8 s. : CD ROM
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Předmětová kategorie
    grapevine sprouts
    Hungary
    spring air temperatures
Klíčové slovo
    18
    Délky
    Jako
    Jarních
    Letorostů
    Pomůcka
    Rekonstrukci
    Révy
    Století
    Teplot
    Vinné
    Vzduchu
Abstrakt (česky)
   Délky letorostů vinné révy změřené dne 24. dubna každého roku počínaje 1740, archivované v městském muzeu v Köszegu, byly porovnány s teplotami vzduchu v březnu a v dubnu pozorovanými na blízkých stanicích. Hodnoty korelačních koeficientů dosahují více než 0,6 a klesají se vzdáleností stanice od Köszegu. Také dlouhodobý chod teploty vzduchu v jarních měsících a délek letorostů si vcelku odpovídají. Korelace byly vyšší při porovnání teploty s logaritmem nebo druhou odmocninou délky letorostů. Korelace délky letorostů s jinými veličinami byly slabé. Výsledky potvrzují, že v období 1740 až 1780 byly jarní teploty většinou poměrně vysoké, určitě vyšší než v 19. století.
Abstrakt (anglicky)
   Lengths of grapevine sprouts measured on the 24th April since 1740 and archived in the town museum in Köszeg have been compared with air temperatures observed in March and April at different station in the vicinity. Correlation coefficients reach more than 0.6 and decrease with the increasing distance from Köszeg. Also the long-term course of spring temperature and grapevine sprouts corresponds to each other. Correlation was higher when temperatures were compared with logarithms or square roots of the grapevine lengths. Correlations of the lengths with other quantities were poor. These results confirm that during 1740 to 1780 spring temperatures were relatively high, surely higher than those in the 19th century.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GFÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    9. 12. 2013