Podrobnosti záznamu

Název
    Dílčí výzkum technologického nabohacení sedimentů vybranými těžkými prvky
Údaj o odpovědnosti
    Vladimír Šrein, Martin Šťastný, Blanka Šreinová
Další názvy
    The partial research of the technological enrichment of sediments by selected heavy elements
Autor
    Šrein, Vladimír
    Šreinová, Blanka
    Šťastný, Martin
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 13
Strany
    s. 211-217
Rok
    2005
Poznámky
    2 obr., 2 diagr., 7 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Klasifikační znak
    504.05
    622
Skupina konspektu
    504
    622
    930
Předmětová skupina
    báňská historie
    gossan
    hornictví
    kovy těžké
    kvartér
    kvartér Českého masivu
    nádrž vodní
    odpad průmyslový
    povodí
    rudy As
    rudy Fe
    sedimentace fluviální
    sedimentace recentní
    skarn
    stříbro
    sulfidy
    zdroj znečištění
    zlato
    znečištění
Geografické jméno
    Bohutín (Příbram, Příbram)
    Ciboušov (Chomutov, Kadaň)
    ČR-Čechy
    Hluboš (Příbram, Příbram)
    Jirkov (Chomutov, Chomutov)
    Měděnec (Chomutov, Kadaň)
    Příbram (Česko)
    Přísečnice (Chomutov, Kadaň)
    Vejprty (Chomutov, Kadaň)
Klíčové slovo
    Dílčí
    Nabohacení
    Prvky
    Sedimentů
    Technologického
    Těžkými
    Vybranými
    Výzkum
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    5. 8. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012