Podrobnosti záznamu

Název
    Dřevní hmota (Large woody debris) v říčních korytech - zdroje, objem, distribuce a interakce s fluviálními tvary (případová studie z NPR Ramena řeky Moravy, CHKO Litovelské Pomoraví)
Údaj o odpovědnosti
    Lukáš Krejčí, Zdeněk Máčka
Autor
    Krejčí, Lukáš
    Máčka, Zdeněk
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - monografie
    Geomorfologický sborník 5 : sborník abstraktů : stav geomorfologických výzkumů v roce 2006 : sborník abstraktů z mezinárodního semináře (Olomouc 10.-12.4.2006)
Strany
    s. 35
Poznámky
    Nemáme ve fondu - ke zpracování zapůjčila Dr. E. Břízová
Klasifikační znak
    061.3
    504.06
    551.3
    551.4
Skupina konspektu
    504
    55
Předmětová skupina
    eroze
    geologie dynamická
    geomorfologie
    holocén
    konference
    koryto
    kvartér
    kvartér moravských úvalů
    ochrana proti erozi
    ochrana přírody
    recent
    reliéf
    řeka
    sedimentace fluviální
    studie environmentálních vlivů
    vegetace
Geografické jméno
    Chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví (Česko)
    Morava (Česko)
    Morava, řeka
Klíčové slovo
    CHKO
    Debris
    Distribuce
    Dřevní
    Fluviálními
    Hmota
    Interakce
    Korytech
    Large
    Litovelské
    Moravy
    NPR
    Objem
    Pomoraví
    Případová
    Ramena
    řeky
    říčních
    Studie
    Tvary
    Woody
    Zdroje
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012