Podrobnosti záznamu

Název
    Důl Jeroným v Čisté, geografie, geologie, historie, současnost
Autor
    Kořínek, R.
    Kukutsch, Radovan
    Žůrek, P.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Hornický zpravodaj KPHMO
Svazek/č.
    Roč. 2, č. 2
Strany
    s. 20-22
Rok
    2012
Poznámky
    Autoři celkem: 3
    Projekt: GA105/09/0089, GA ČR3cav_un_auth*0253997
    Překlad názvu: Jeroným Mine at Čistá, geography, geology, history, present
    Rozsah: 3 s. : P
Předmětová kategorie
    geomechanical monitoring
    Jeroným Mine in Čistá
    old mine workings
    stability
Klíčové slovo
    Čisté
    Důl
    Geografie
    Geologie
    Historie
    Jeroným
    Současnost
Abstrakt (česky)
   Příspěvek se zabývá geografií a geologickou situací lokality, prostorovou situací Dolu Jeroným a charakteristikou podzemních děl a to ve stavu, ve kterém se díla nacházela nebo byla objevena a bylo rozhodnuto o zpřístupnění památky odborné i laické veřejnosti.
Abstrakt (anglicky)
   This paper deals with geography and geological setting of location, spatial situations and characteristics of Jeroným Mine underground workings and in a state in which the work was found or discovered and it was decided to disclose sights professional and lay public.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    20. 3. 2014