Podrobnosti záznamu

Název
    Důlní práce na Pustině u Míšovic
Autor
    Dokoupilová, P.
    Roštínský, Pavel
    Šmerda, J.
Konference
    Stříbrná Jihlava 2007 (04.10.2007-07.10.2007 : Jihlava, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Stříbrná Jihlava 2007. Studie k dějinám hornictví a důlních prací
Strany
    S. 124-129
Poznámky
    Překlad názvu: Mining activity at Pustina near the Míšovice village (Znojmo region)
    Rozsah: 5 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    iron ore
    Miroslav Horst
    old mine
    surface and subsurface forms
    tectonics
Klíčové slovo
    Důlní
    Míšovic
    Práce
    Pustině
Abstrakt (česky)
   V rámci mapování povrchových tvarů v oblasti krystalinika miroslavské hrástě byla v květnu roku 2006 objevena P. Roštínským u Míšovic na Znojemsku mělká propadlina vedoucí do dosud neznámých podzemních prostor. Z podrobného výzkumu širšího okolí propadliny a následné dokumentace přístupných podzemních chodeb vyplynulo, že byl na zalesněném západním svahu Pustiny nalezen starý, dosud neznámý důl. Na ploše přesahující hektar byly mimo jiné zjištěny další potencionální vstupy do podzemí, hrázky nebo stupňovité terasy vzniklé přemístěním překopaného materiálu a další mělké propadliny. Na základě odebraných vzorků byla předběžně vyslovena domněnka, že podzemní chodby a povrchové tvary vznikly v souvislosti s prospekcí, respektive s dolováním grafitu a železné rudy. Součástí příspěvku je podrobná mapa povrchových tvarů v okolí dolu a schéma přístupné části podzemí.
Abstrakt (anglicky)
   During the geomorphological mapping in the crystalline area of the Miroslav Horst, there were a small depression pit found out by P. Roštínský near the Míšovice village in the Znojmo region in the spring season 2006, leading to as yet unknown underground spaces. On the basis of detailed research in the wider surroundings of this pit and subsequent documentation of accessible underground galleries, it were determined that an old, as yet unrecognized mine were located on the western forested slope of the Pustina elevation. Some other entries to the underground realm, dikes and stepped terraces originated by removal of dig material and additional small pits were detected within the whole, more then one hectare-sized area. On grounds of analysed samples, there were a preliminary assumption pronounced that the underground galleries and surface landforms came to existence in connection to a prospection, especially to mining of graphite and iron ore.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012