Podrobnosti záznamu

Název
    Důlní vody s nadlimitním obsahem síranů a možnosti jejich čištění
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Vidlář = Ctirad Schejbal
Další názvy
    Mine water with over limited sulphates content and posibilities of their cleaning
Autor
    Schejbal, Ctirad
    Vidlář, Jiří
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Svazek/č.
    Roč. 45, č. 3
Strany
    s. 1-14
Rok
    1999
Poznámky
    2 obr., 4 tab., 8 bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Předmětová skupina
    čištění
    hydrogeologie
    hydrogeologie ložisek nerostných surovin
    karbon-svrchní
    karpatská neogenní předhlubeň
    kyselá důlní voda
    legislativa
    ložisko sádrovce
    severočeská pánev
    síra
    technologie
    terciér
    uhelný revír
    vnitrosudetská pánev
    voda kontaminovaná
    vodní hospodářství
Geografické jméno
    Březno (Chomutov)
    Česká republika
    Kobeřice (Opava)
    Radvanice (Trutnov)
    Třískolupy (Louny)
    Vršany (Most)
Klíčové slovo
    čištění
    Důlní
    Možnosti
    Nadlimitním
    Obsahem
    Síranů
    Vody
Abstrakt (anglicky)
   The paper deals with characteristics of mine water occurring when mining hardcoal or lignites or extracting gypsum from hydrogeologic and water service viewpoints. Principal alternatives of desulfatisation of such mine water by physico-chemical, biochemical and chemical precipitation methods are discussed. Development of a chemical methods of sulfates precipitation and its verification is described. Orienting proposal for disposal of mine water treatment sludge is given
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012