Podrobnosti záznamu

Název
    DETRITICKÉ A AUTIGENNÍ REE MINERÁLY V SEDIMENTECH KULMU DRAHANSKÉ VRCHOVINY, JEJICH VÝZNAM PRO STUDIUM PROVENIENCE KLASTICKÉHO MATERIÁLU A PROCESŮ DIAGENESE
Další názvy
    DETRITAL AND AUTHIGENNIC REE MINERALS FROM CULM SEDIMENTS OF DRAHANY UPLANDS, THEIR SIGNIFICANCE FOR PROVENANCE STUDY OF CLASTIC MATERIAL AND DIAGENETIC PROCESSES.
Autor
    Čopjaková, Renata
    Škoda, Radek
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae
Svazek/č.
    Roč. 91, č. srpen
Strany
    23
Rok
    2006
Výraz tezauru
    REE minerals, monazite dating, alteration, diagenetic fluids, Lower Carboniferous Culm basin, provenance, Bohemian Massif
Klíčové slovo
    AUTIGENNÍ
    DETRITICKÉ
    DIAGENESE
    DRAHANSKÉ
    KLASTICKÉHO
    KULMU
    MATERIÁLU
    MINERÁLY
    PROCESŮ
    PROVENIENCE
    REE
    SEDIMENTECH
    STUDIUM
    VRCHOVINY
    VÝZNAM
Abstrakt (česky)
   Jedná se o studii chemického složení, stáří a alterací detritických monazitů během diagenese klastických sedimentů Drahanské vrchoviny a vzniku autigenních REE minerálů - rhabdofánu-(Ce), synchysitu-(Ce) a thorogummitu.
Abstrakt (anglicky)
   DETRITAL AND AUTHIGENNIC REE MINERALS FROM CULM SEDIMENTS OF DRAHANY UPLANDS, THEIR SIGNIFICANCE FOR PROVENANCE STUDY OF CLASTIC MATERIAL AND DIAGENETIC PROCESSES.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014