Podrobnosti záznamu

Název
    Další informace o výzkumu mikrofosilií ze štramberské oblasti (slezská jednotka, Západní Karpaty)
Další názvy
    Some new data on microfossil research from the Štramberk area (Silesian Unit, Outer Western Carpathians)
Autor
    Hradecká, Lenka
    Skupien, Petr
    Svobodová, Marcela
    Švábenická, Lilian
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    3
Rok
    2003
Výraz tezauru
    sporomorphs, dinocysts, foraminifers, calcareous nannofossils, biostratigraphy, Silesian Unit, Outer Western Carpathians
Klíčové slovo
    Další
    Informace
    Jednotka
    Karpaty
    Mikrofosilií
    Oblasti
    Slezská
    štramberské
    Výzkumu
    Západní
Abstrakt (česky)
   Mikropaleontologický (foraminifery, sporomorfy, dinoflageláti, vápnité nanofosilie) výzkum a biostratigrafická interpretace tmavých pelitů v bašském a godulském vývoji slezské jednotky v rozsahu valangin-cenoman.
Abstrakt (anglicky)
   Some new data on microfossil research from the Štramberk area (Silesian Unit, Outer Western Carpathians)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014