Podrobnosti záznamu

Název
    Další nálezy fosilních společenstev akritarch ve spodním siluru pražské pánve
Údaj o odpovědnosti
    Pavel Dufka
Další názvy
    Further finds of fossil assemblages of acritarch in the Lower Silurian of the Prague Basin
Autor
    Dufka, Pavel
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989
Strany
    s. 49-50
Rok
    1991
Předmětová skupina
    Acritarcha
    Barrandien
    palynologie
    pánev pražská
    silur
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    Hliník
    Malá Chuchle
    Praha-Vyskočilka
    Svatý Jan pod Skalou
    Želkovice
Klíčové slovo
    Akritarch
    Další
    Fosilních
    Nálezy
    Pánve
    Pražské
    Siluru
    Spodním
    Společenstev
Abstrakt (česky)
   V rámci palynologického výzkumu spodního siluru pražské pánve byla zpracována společenstva acritarch ze tří stratigrafických úrovní: 1) šedozelené jílovce graptolitové zóny R. linaei, lokalita Želkovice, llandover; 2) tmavošedé graptolitové břidlice graptolizové zóny M. crenulata, lokalita Vyskočilka (Malá Chuchle), llandover; 3) tufitické břidlice s G. nassa, lokalita Hliník (Svatý Jan pod Skalou), svrchní wenlock. V práci je uveden přehled nalezených taxonů
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    5. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012