Podrobnosti záznamu

Název
    Data pro geografické informační systémy
Autor
    René, Miloš
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    InGIS Speciál
Svazek/č.
    Roč. 1, č. 1
Strany
    s. 10-13
Rok
    2000
Poznámky
    Překlad názvu: Data for geographic information systems
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
Klíčové slovo
    Data
    Geografické
    Informační
    Systémy
Abstrakt (česky)
   Velmi důležitou součástí geografických informačních systémů jsou digitální prostorová data. Současná nabídka prostorových GIS dat a prostorových databází je velmi rozsáhlá. Uživatelé mají k dispozici digitální mapy různých měřítek. Existuje rovněž dobrá nabídka geologických map, map z oblasti ochrany životního prostředí a dalších oblastí. Pro digitální kartografii je k dispozici rovněž rozsáhlá nabídka rastrových nebo družicových dat.
Abstrakt (anglicky)
   Very important part of the geographic information system are digital geospatial data. Present supply of geostatial data and geostatial databases is very large. Users have base digital maps in various scales. Good offer is also in geological, environmental and other specialized maps. For digital mapping is also variable supply of raster images or satellite data.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚSMH
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012