Podrobnosti záznamu

Název
    Databáze výsledků chemicko-technologických analýz, stanovení síry a stopových prvků ve svrchnopaleozoických kontinentálních pánvích České republiky
Další názvy
    Database of chemical-technological analyses: sulphur and trace elements in coal of Upper Palaeozoic non-marine basins of Czech Republic
Autor
    Martínek, Karel
    Michna, Ondřej
    Pešek, Jiří
    Sýkorová, Ivana
    Vašíček, Michal
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Uhlí rudy geologický průzkum
Svazek/č.
    Roč. 2004, č. 1
Strany
    17
Rok
    2004
Výraz tezauru
    coal
    Czech Republic
    database
    sulphur
    trace elements
    Upper Palaeozoic
Klíčové slovo
    Analýz
    Chemicko-technologických
    České
    Databáze
    Kontinentálních
    Pánvích
    Prvků
    Republiky
    Síry
    Stanovení
    Stopových
    Svrchnopaleozoických
    Výsledků
Abstrakt (česky)
   Databáze výsledků chemicko-technologických analýz, stanovení síry a stopových prvků ve svrchnopaleozoických kontinentálních pánvích České republiky
Abstrakt (anglicky)
   Database of chemical-technological analyses: sulphur and trace elements in coal of Upper Palaeozoic non-marine basins of Czech Republic
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012