Podrobnosti záznamu

Název
    Databáze v geovědách
Údaj o odpovědnosti
    Ctirad Schejbal, Zdeněk Boháč
Další názvy
    Database in geoscience
Autor
    Boháč, Zdeněk
    Schejbal, Ctirad
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Svazek/č.
    Roč. 44, č. 2
Strany
    s. 9-13
Rok
    1998
Poznámky
    21 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Předmětová skupina
    databanka
    model matematický
    systém informační
    uhlí
    vědy o Zemi
Klíčové slovo
    Databáze
    Geovědách
Abstrakt (anglicky)
   Geological activity could be defined generally as industry for acquisition of data and production of information about geologic objects, phenomena and processes. Its integral part is information system including gathering filing and processing of data as well as presentation of resultant information. principal methodological requirement is that such system would be subordinated to required aims of activities. The cruial problem is represented by selection of appropriate system of arrangement of data that is database system. Such selection should pay respect equally to easy user accessibility and to possibility of transfer both to and from databases of higher type. MS Access complies well such requirements when combined with programming means Rockware
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012