Podrobnosti záznamu

Název
    Datování holocenních karbonátových sedimentů ze Slovänské doliny u Valči (okres Martin)
Údaj o odpovědnosti
    Jan Šilar, Vojen Ložek
Další názvy
    Dating of Holocene carbonate sediments from the Slovänská dolina valley at Valča (District of Martin)
Autor
    Ložek, Vojen
    Šilar, Jan
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Československý kras
Svazek/č.
    Roč. 39
Strany
    s. 69-76
Rok
    1988
Poznámky
    1 obr., 2 tab.
    angl. res., bibl.
    Zkr. název ser.: Čs. Kras
Klasifikační znak
    552
Předmětová kategorie
    biostratigrafie
    geochronologie
    holocén
    karbonátové horniny
    kvartér Západních Karpat
Geografické jméno
    ČSSR-Slovensko
Klíčové slovo
    Datování
    Doliny
    Holocenních
    Karbonátových
    Martin
    Okres
    Sedimentů
    Slovänské
    Valči
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012