Podrobnosti záznamu

Název
    Datování podzemních vod z průzkumných štol do svahu Krušných hor v předpolí Velkolomu Čs. armády (SHR)
Údaj o odpovědnosti
    Stanislav Hurník, Pavel Trýzna
Další názvy
    Dating of groundwaters from the research galleries into the Krušné hory Mts. slope in the foreland of the Czechoslovak Army open-cast mine
Autor
    Hurník, Stanislav, 1933-2005
    Trýzna, Pavel
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Uhlí
Svazek/č.
    Roč. 39, č. 4
Strany
    s. 94-101
Rok
    1991
Poznámky
    1 obr., 1 fot., 7 tab., 2 sch.
Předmětová skupina
    datování
    hydrochemie
    hydrogeologie ložisek nerostných surovin
    izotopy C
    izotopy radioaktivní
    ložiska pevných paliv
    severočeská pánev
    uhlí hnědé
Geografické jméno
    Černice
    ČSFR-Čechy
    Horní Jiřetín
    Jezerka
    Jezeří
Klíčové slovo
    Armády
    Čs
    Datování
    Do
    Hor
    Krušných
    Podzemních
    Průzkumných
    Předpolí
    SHR
    Svahu
    štol
    Velkolomu
    Vod
Abstrakt (česky)
   K řešení daného úkolu byly použity především dvě základní metody užité jaderné fyziky pro stanovení přirozeného obsahu radionuklidů tritia a uhlíku 14 ve zkoumané vodě. Datování podzemní vody na základě této metody vychází z kvantitativních znalostí přirozeného obsahu tritia a uhlíku 14. Průzkumná měření probíhala na jámě a štole Jezerka, štole Jezeří, jámě a štole Černice a jámě Jiřetín v letech 1980 až 1986. Sledování obsahu radionuklidů byly podrobeny vody ze sumárního odtoku a vody z vývěrů uvnitř štol. Ze studia vody ze sumárních odtoků vyplývá, že jde o směsi mladé vody s vodami na tritium vymřelými. Charakter recentní vody má voda z jámy Černice. Kvartérní vody byly separátně hodnoceny pouze ve štolách Jezeří a Jiřetín
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012