Podrobnosti záznamu

Název
    Datování povodňových sedimentů Moravy ve Strážnickém Pomoraví
Autor
    Ettler, V.
    Grabic, R.
    Kadlec, Jaroslav
    Singhvi, A.
    Světlík, Ivo
Konference
    Kvartér (12. : 30.11.2006-30.11.2006 : Brno, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    abstrakt
Zdrojový dokument - monografie
    12. KVARTÉR 2006
Strany
    s. 12-12
Poznámky
    Rozsah: 1 s. : CD-ROM
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30420517
Předmětová kategorie
    dating
    flood-plain deposits
    Morava River
Klíčové slovo
    Datování
    Moravy
    Pomoraví
    Povodňových
    Sedimentů
    Strážnickém
Abstrakt (česky)
   Souvrství povodňových sedimentů, odkrytá v nárazových březích Moravy ve Strážnickém Pomoraví, dosahují mocností 400-600 cm. Studovány byly tři profily vzájemně vzdálené 3 až 5 km (Kadlec et al. 2005). Stáří nejmladší části povodňové sekvence (0-50 cm po povrchem nivy) bylo odhadnuto na základě variací 206Pb/207Pb a podle koncentrací perzistentních organických polutantů (DDT, PCB). Podle obou metod by se horizont z 50. let 20. století mohl nacházet v hloubce 40 cm pod povrchem nivy. Anomální koncentrace 137Cs, indikující černobylskou jadernou havárii v dubnu 1986, byly naměřeny v hloubce 12-15 cm pod povrchem nivy v lužním lese. Na základě datování povodňových sedimentů je zřejmé, sedimentační rychlost narůstá během posledního tisíciletí z 4 cm/100 let v období 8 000-1 000 B.P. na 25 cm /100 let v posledním tisíciletí. Ve dvacátém století sedimentační rychlost akceleruje díky regulaci toku Moravy a v období od roku 1950 nabývá extrémních hodnot (75 cm/100 let).
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012