Podrobnosti záznamu

Název
    Dealing With Network Security in Academic Institutions - a Case Study
Autor
    Doležal, I.
    Grygárek, J.
    Jakl, Ondřej
    Krečmer, Karel
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Journal of Information Assurance and Security
Svazek/č.
    Roč. 2, č. 3
Strany
    s. 161-166
Rok
    2007
Poznámky
    Projekt: 1N04035, GA MŠk
    Překlad názvu: Zajišťování síťové bezpečnosti v akademických institucích - případová studie
    Rozsah: 7 s. : WWW
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    academic networks
    computer network security
    FortiGate hardware multi-threat security appliances
Klíčové slovo
    Academic
    Case
    Dealing
    Institutions
    Network
    Security
    Study
Abstrakt (česky)
   Příspěvek prezentuje praktickou zkušenost autorů při jejich snaze o radikální zlepšení bezpečnosti akademických počítačových sítí, které mají ve správě na veliké univerzitě a středně velkém výzkumném ústavu. Řešení, které bylo zahájeno v roce 2004 a stále pokračuje, mělo být založeno na multifunkčních hardwarových zařízeních s vysokou průchodností. Požadavky na ně kladené kombinovaly obecnou prevenci průniků (Intrusion Prevention System), antivirové schopnosti pro provoz HTTP/FTP i funkčnost firewallu. Jako nejlepší dostupné řešení byly vyhodnoceny zařízení řady FortiGate, na které se příspěvek zaměřuje.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012