Podrobnosti záznamu

Název
    Debryty kohezyjne warstw istebniańskich (senon górny-paleocen) na zachód od Skawy
Údaj o odpovědnosti
    Piotr Strzeboński
Další názvy
    Cohesive debrites of the Istebna Beds (Upper Senonian-Paleocene) west of the Skawa River
Autor
    Strzeboński, Piotr
Jazyk
    polsky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologia
Svazek/č.
    Roč. 31, č. 2
Strany
    s. 201-224, 2 sklád. příl.
Rok
    2005
Poznámky
    4 obr., 8 fot. v textu, 2 obr. v příl.
    Anglické resumé
    Bibliografie na s. 217-223
    il.
    Zkr. název ser.: Geologia (Kraków)
Klasifikační znak
    552
Skupina konspektu
    552
Předmětová skupina
    flyšové pásmo Západních Karpat
    křída-svrchní
    litofacie
    paleocén
    sandr
    sedimentologie
    suťový proud
    textury skluzové
    vnější skupina příkrovů flyšového pásma
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Horní Bečva (Vsetín, Rožnov pod Radhoštěm)
    Moravskoslezské Beskydy
    Polsko
Klíčové slovo
    Debryty
    Górny-paleocen
    Istebniańskich
    Kohezyjne
    Senon
    Skawy
    Warstw
    Zachód
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012