Podrobnosti záznamu

Název
    Deformácia a kinematika miocénnej strižnej zóny severnej časti Malých Karpát (Bukovská brázda, hrabnícke súvrstvie)
Údaj o odpovědnosti
    František Marko, Michal Kováč, Laszló Fodor, Katarína Šútovská
Další názvy
    Deformations and kinematics of a Miocene shear zone in the northern part of the Little Carpathians (Buková Furrow, Hrabník Formation)
Autor
    Fodor, Laszló
    Kováč, Michal, 1952-
    Marko, František
    Šútovská, Katarína
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralia Slovaca
Svazek/č.
    Roč. 22, č. 5
Strany
    s. 399-410
Rok
    1990
Poznámky
    6 fot., 3 tab., 8 sch.
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Předmětová skupina
    analýza kinematická
    analýza tektonická
    brázda
    brázda bukovská
    deformace
    neotektonika
    paleogén Malých Karpat
    souvrství hrabnické
    tektonika regionální
    zóna střižná
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
Klíčové slovo
    Brázda
    Bukovská
    časti
    Deformácia
    Hrabnícke
    Karpát
    Kinematika
    Malých
    Miocénnej
    Severnej
    Strižnej
    Súvrstvie
    Zóny
Abstrakt (česky)
   Metodami drobnostrukturní analýzy byly v jz. části Bukovské brázdy určeny směry hlavních napětí v období miocénu. Byly vyčleněny tři etapy komprese, při kterých maximální kompresní složka napětí působila v subhorizontální rovině. Rozdělení procesu na etapy je umělé, předpokládají se plynulé přechody. Produktem komprese jsou tektonické struktury, zaznamenané na odkryvech. Rotací napětí docházelo ke kinematické fluktuaci poruch
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012