Podrobnosti záznamu

Název
    Deformačná analýza západnej časti pohorelskej línie
Údaj o odpovědnosti
    Jozef Hók, Ladislav Hraško
Další názvy
    Deformation analysis of the western part of the Pohorelá line
Autor
    Hók, Jozef
    Hraško, Ladislav
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralia Slovaca
Svazek/č.
    Roč. 22, č. 1
Strany
    s. 69-80
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Předmětová skupina
    deformace
    interpretace dat
    mikrotektonika
    seizmika reflexní
    vrása
    zlom
Geografické jméno
    Čierny Balog
    ČSFR-Slovensko
    Nízké Tatry
    Pohorelá
Klíčové slovo
    Analýza
    časti
    Deformačná
    Línie
    Pohorelskej
    Západnej
Abstrakt (česky)
   Studium strukturních jevů v terénu a ve výbrusech z orientovaných vzorků (orientace optických c os křemene, plochy 001 biotitu). Deformační analýza potvrzuje existenci nejméně dvou stádií dynamického přepracování severozápadní části Veporských vrchů v alpinském tektono-deformačním cyklu. Pohorelská linie je tektonická hranice mezi komplexem hronským (fylonity, svory) a královoholským (migmatity, ruly, granitoidy), která s využitím reflexně-seizmického profilu je interpretována jako jeden z alpinských listrických zlomů.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012