Podrobnosti záznamu

Název
    Deformační pochody a emise akustických impulsů při jednoosém zatěžování vybraných hornin z české části Hornoslezské pánve
Autor
    Konečný, Petr
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Montanistica Slovaca
Svazek/č.
    Roč. 3, č. 2
Strany
    s. 103-108
Rok
    1998
Poznámky
    Projekt: GA105/96/1531, GA ČR
    Projekt: KSK1012601, GA AV ČR
    Překlad názvu: Deformation processes and emissions of acoustic impulses at the uniaxial loading of selected rocks from the Czech part of the Upper Silesian Basin
    Rozsah: 6 s.
Klíčové slovo
    Akustických
    části
    české
    Deformační
    Emise
    Hornin
    Hornoslezské
    Impulsů
    Jednoosém
    Pánve
    Pochody
    Vybraných
    Zatěžování
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012