Podrobnosti záznamu

Název
    Deformační závislost modulů pružnosti pískovců
Údaj o odpovědnosti
    Luděk Sosnovec
Další názvy
    Dependence of elastic moduli of sandstones on deformation
Autor
    Sosnovec, Luděk
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Svazek/č.
    Roč. 45, č. 1
Strany
    s. 91-98
Rok
    1999
Poznámky
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor.věd. Prací Vys.Šk.báň.-Techn.Univ. Ostrava, Ř.horn.-geol.
Předmětová skupina
    deformace
    fylosilikáty
    hornoslezská pánev
    karbon-svrchní
    modul pružnosti
    pískovce
    plocha smyková
    silicifikace
    studie experimentální
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Stará Ves (Nový Jičín)
Klíčové slovo
    Deformační
    Modulů
    Pískovců
    Pružnosti
    Závislost
Abstrakt (anglicky)
   Dependence of Young modulus and Poison ratio on longitudinal deformation at triaxial streaa state condition was observed. samples of sandstone from Upper Carboniferous Hrušov Member of Ostrava Formation were applied which had been withdrawn from 780 m depth above local faunal horizon Františka. The research was made by means of triaxial stress cyclic loading. Both naturaly dry and artificially wet samples (after three days water wetting) were investigated. Differences for various fonfining pressures and sample wetness are explained by different of formation way of shear face due to matrix and grains microstructure
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    14. 1. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012