Podrobnosti záznamu

Název
    Deformace hrubozrnných metagranitů svrateckého krystalinika
Další názvy
    Strained corse-grained metagranites from Svratka Crystalline Unit
Autor
    Melichar, Rostislav
    Zavřelová, Alice
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Sborní abstrakt a exkurzní průvodce. 2. sjezd České geologické společnosti. Slavonice 19.-22. října 2005.
Strany
    1
Poznámky
    Akce: 2005/10/19 ; Slavonice
Výraz tezauru
    Svratka Unit
    tectonics
Klíčové slovo
    Deformace
    Hrubozrnných
    Krystalinika
    Metagranitů
    Svrateckého
Abstrakt (česky)
   Strukturní vývoj metažul dané jednotky ukazuje odlišný a anomální charakter deformace živců ve vztahu ke křemeni. Tento rys deformace byl vysvětlen polygonální rekrystalizací živce a prokluzem po hranicích zrn.
Abstrakt (anglicky)
   Structural development of metagranites from Svratka Complex shows diferrent and anomalous deformation of feldspars vs. quartz. This feature is explained by polygonal recrystalization of feldspars.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012