Podrobnosti záznamu

Název
    Deformace svrchnobadenských trachyandezitů u Bojkovic jako odraz postintruzivní transtenze v bělokarpatské jednotce (vnější Západní Karpaty)
Další názvy
    Deformation of the Middle Miocene (Upper Badenian) trachyandesites near Bojkovice reflecting post-intrusive transtension in the Bílé Karpaty Unit
Autor
    Janečka, Jiří
    Krejčí, Oldřich
    Poul, Ivan
    Živor, Roman
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 17, č. zima
Strany
    211
Rok
    2010
Výraz tezauru
    Outer Western Carpathians, tectonics, Mohr envelope, trachyandesite, extension
Klíčové slovo
    Bělokarpatské
    Bojkovic
    Deformace
    Jako
    Jednotce
    Karpaty
    Odraz
    Postintruzivní
    Svrchnobadenských
    Trachyandezitů
    Transtenze
    Vnější
    Západní
Abstrakt (česky)
   V okolí Bojkovic se nachází řada neoalpinských trachyandezitových intruzí stáří svrchní baden až sarmat (radiometricky stanoveno). Trachyandezity jsou postiženy systémem postintruzivních puklin, upadajících pod středním sklonem k severu. Intruze u Bojkovic byly deformována během transtenzního režimu, což bylo doloženo mechanickými testy a nelinárním modelem Mohrových obálek.
Abstrakt (anglicky)
   Deformation of the Middle Miocene (Upper Badenian) trachyandesites near Bojkovice reflecting post-intrusive transtension in the Bílé Karpaty Unit
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014