Podrobnosti záznamu

Název
    Demographic Prognoses for Some Seats in the Ostrava Region
Autor
    Vaishar, Antonín
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Moravian Geographical Reports
Svazek/č.
    Roč. 14, č. 2
Strany
    s. 16-26
Rok
    2006
Poznámky
    Projekt: IBS3086005, GA AV ČR
    Překlad názvu: Demografické prognózy vybraných sídel Ostravského regionu
    Rozsah: 10 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    demographic prognoses
    economic restructuring
    Ostrava region
    population development
    settlement system
    unemployment
Klíčové slovo
    Demographic
    Ostrava
    Prognoses
    Region
    Seats
Abstrakt (česky)
   Region Ostravy reprezentuje průmyslovou aglomeraci, která se vyvíjela na bázi těžby černého uhlí a rozvoje těžkého průmyslu. To mělo závažné důsledky pro migraci, vývoj urbanizace, formování dopravních tras, devastaci životního prostředí. V současné době prochází tento region transformací na podmínky tržního hospodářství. Tento přechod je komplikován nutností změny odvětvové základny ekonomiky. Diskutovány jsou otázky vlivů těchto transformací na osídlení regionu, vybraných měst různé velikosti a vybraných venkovských mikroregionů. Lze očekávat diverzifikaci osídlení a redistribuci obyvatel v rámci regionu ve prospěch některých malých měst a vesnických sídel. Je vysloven předpoklad o oddělení bydlení od ostatních funkcí v rámci suburbanizačních procesů. Autor upozorňuje na možná úskalí restrukturalizace, která by mohla spočívat ve výstavbě sterilní sítě hypermarketů, komerčních budov, parkovišť a residenčních čtvrtí bez vztahu ke konkrétním lokalitám.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012