Podrobnosti záznamu

Název
    Dendrochronological records of the floodplain morphology transformation of Desná river valley in the last 150 years, The Hrubý Jeseník Mts., Czech Republic
Autor
    Hrádek, Mojmír
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Moravian Geographical Reports
Svazek/č.
    Roč. 15, č. 3
Strany
    s. 2-15
Rok
    2007
Poznámky
    Projekt: IAA300860601, GA AV ČR
    Překlad názvu: Dendrochronologické záznamy transformace morfologie nivy údolí řeky Desné v Hrubém Jeserníku za posledních 150 let, Česká Republika
    Rozsah: 13 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    abrupt growth release
    exposed roots
    floodplain morphology
    historical floods
    palaeochannels
    tree ring reductions
Klíčové slovo
    150
    Czech
    Dendrochronological
    Desná
    Floodplain
    Hrubý
    Jeseník
    Last
    Morphology
    Mts
    Records
    Republic
    River
    Transformation
    Valley
    Years
Abstrakt (česky)
   Při výzkumu erozních povodňových koryt v údolní nivě řeky Desné u Loučné byla v její břehové části nalezena podobná, zjevně však starší koryta porostlá listnatými dřevinami. Na kmenech některých stromů byla patrná poranění způsobená balvany, plovoucími kmeny nebo ledovými krami nesenými některou z minulých povodní. Tato poranění vedla k redukci letokruhů v poraněných částech kmenů nebo naopak k jejich náhlému nárůstu. Osm vzorků z jader kmenů a dva z kořenů stromů rostoucích v nivě bylo odebráno k určení stáří koryt a erozních událostí za povodní, které je vytvořily. Výsledky dendrochronologického výzkumu byly porovnávány s historickými a hydrologickými údaji. Výsledky analýz ukázaly, že systém starších paleokoryt vznikl pravděpodobně za velké povodně v roce 1897. Ke změnám morfologie těchto koryt došlo i za povodní v roce 1921, kdy mnoho stromů odumřelo a u přeživších došlo k prudkému nárůstu. K redukci letokruhů u stromů došlo po povodních v roce 1938 a 1947.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012