Podrobnosti záznamu

Název
    Dendrogeomorfologický výzkum sesuvné lokality u Čeřeniště
Údaj o odpovědnosti
    Jan Daňhelka
Další názvy
    Dendrogeomorphological research of a landslide area near Čeřeniště
Autor
    Daňhelka, Jan
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geografie - Sborník České geografické společnosti
Svazek/č.
    Roč. 106, č. 3
Strany
    s. 166-177
Rok
    2001
Poznámky
    8 obr., 1 fot., 1 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geogr. Sbor. Čes. geogr. Společ.
Klasifikační znak
    504
    551.3
    551.4
Skupina konspektu
    504
    55
Předmětová skupina
    bazalt
    dendrochronologie
    geomorfologie
    miocén
    pohyb svahový
    poškození
    sesuv
    srážky dešťové
    terciér
    tok občasný
    tufit
    vegetace
    vodoteč
    vulkanity Českého středohoří
Geografické jméno
    Čeřeniště (Ústí nad Labem, Ústí nad Labem)
    ČR-Čechy
Klíčové slovo
    Čeřeniště
    Dendrogeomorfologický
    Lokality
    Sesuvné
    Výzkum
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    14. 12. 2006
Datum importu
    8. 8. 2012