Podrobnosti záznamu

Název
    Dendroid graptolites of the Tetragraptus abbreviatus Biozone (Klabava Formation, Barrandian Ordovician)
Údaj o odpovědnosti
    Petr Kraft
Autor
    Kraft, Petr
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Věstník Ústředního ústavu geologického
Svazek/č.
    Roč. 65, č. 4
Strany
    s. 249-253
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Věst. Ústř. Úst. geol.
Předmětová skupina
    Barrandien
    Graptoloidea
    ordovik
    popis taxonů
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    Klabava
    Mýto
    Rokycany
    Zbiroh
Klíčové slovo
    Abbreviatus
    Barrandian
    Biozone
    Dendroid
    Formation
    Graptolites
    Klabava
    Ordovician
    Tetragraptus
Abstrakt (česky)
   V nejvyšších polohách klabavského souvrství barrandienského ordoviku (biozóna Tetragraptus abbreviatus) bylo zjištěno celkem 15 druhů dendroidních graptolitů, z nichž jsou tři nové: Dendrograptus libertus, Dendrograptus titanus a Desmograptus stephanicus. U dalších čtyř jsou stávající popisy doplněny o nové údaje.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012