Podrobnosti záznamu

Název
    Density Models of the Earth's Crust Along Seismic Profiles
Údaj o odpovědnosti
    Miroslav Bielik, Milan Blížkovský, Miloslav Burda, Oto Fusán, Miloš Hübner, Hynek Herrmann, Antonín Novotný, Miloš Suk, Čestmír Tomek, Vincenc Vyskočil
Autor
    Bielik, M.
    Bielik, Miroslav
    Blížkovský, M.
    Blížkovský, Milan
    Burda, Miloslav
    Fusán, O.
    Fusán, Oto
    Herrmann, H.
    Herrmann, Hynek
    Hübner, Miloš
    Novotný, A.
    Novotný, Antonín
    Suk, M.
    Suk, Miloš
    Tomek, Č.
    Tomek, Čestmír
    Vyskočil, Vincenc
Editor
    Blížkovský, M.
    Bucha, V.
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Zdrojový dokument - monografie
    Crustal Structure of the Bohemian Massif and the West Carpathians
Strany
    s. 177-188
Poznámky
    6 obr.,1 tab., bibl. s.331-355
Předmětová skupina
    anomálie
    Český masiv
    geofyzikální interpretace
    gravimetrie
    hlubinná stavba
    matematické modelování
    model matematický
    příkrov
    subdukce
    Západní Karpaty
Geografické jméno
    Česká republika
    Slovensko
Klíčové slovo
    Along
    Crust
    Density
    Earth's
    Models
    Profiles
    Seismic
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    AV ČR, GFÚ
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    29. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012
    9. 12. 2013