Podrobnosti záznamu

Název
    Density and geothermal modelling of the Western Carpathian Earth's crust
Údaj o odpovědnosti
    Miroslav Bielik, Dušan Majcin, Oto Fusán, Miloslav Burda, Vincenc Vyskočil, Jiří Trešl
Autor
    Bielik, Miroslav
    Burda, Miloslav
    Fusán, Oto
    Majcin, Dušan
    Trešl, Jiří
    Vyskočil, Vincenc
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologica carpathica
Svazek/č.
    Vol. 42, no. 6
Strany
    s. 315-322
Rok
    1991
Poznámky
    7 obr.
    Zkr. název ser.: Geol. carpath.
Předmětová skupina
    gravimetrie
    interpretace dat
    litosféra
    model geotermální
    model matematický
    model tíhový
    tepelné charakteristiky hornin
    Západní Karpaty
Geografické jméno
    ČSFR-Morava
    ČSFR-Slovensko
    Maďarsko
    Polsko
Klíčové slovo
    Carpathian
    Crust
    Density
    Earth's
    Geothermal
    Modelling
    Western
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012