Podrobnosti záznamu

Název
    Deposition and Fate of Lead in a Forested Catchment, Lesní Potok, Central Czech Republic
Autor
    Dobešová, Irena
    Mihaljevič, M.
    Navrátil, Tomáš
    Skřivan, Petr
    Vach, Marek
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Water, Air, & Soil Pollution: Focus
Svazek/č.
    Roč. 4, 2/3
Strany
    s. 619-630
Rok
    2004
Poznámky
    Projekt: IAB3013203, GA AV ČR, CZ
    Projekt: KSK3046108, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: Depozice stopových prvků a jejich osud v lesniích ekosystémech je monitorována na experimentálním povodí Lesní potok
    Rozsah: 12 s.
Předmětová kategorie
    biogeochemical cycle
    catchement
    Pb
Klíčové slovo
    Catchment
    Central
    Czech
    Deposition
    Fate
    Forested
    Lead
    Lesní
    Potok
    Republic
Abstrakt (česky)
   Povodí se nachází 30 km VJV od Prahy. Depozice olova (Pb) na volné ploše postupně poklesla z 3,41 kg.km-2.yr-1 v roce 1994 na 0,49 kg.km-2.yr-1 v roce 2001. Tento pokles je srovnatelný s obdobným poklesem v depozici Pb zaznamenaným v Německu či v USA v 70. a 80. letech minuleho století. Úplný zákaz prodeje olovnatých benzínů v české republice se projevil výrazným poklesem depozice Pb za jediný rok. Reziudální depozice Pb je přisuzována: (1) dálkovému transportu jemných vehikulárních aerosolů (s dlouhou dobou setrvání v atmosféře) a (2) emisím z hnědouhelných elektráren. Na dvou monitorovaných lokalitách silně korelují stávající depoziční toky Pb s depozičními toky As, Cd, Cu, Zn a Be, což jsou typické prvky popílků z elekráren spalujících uhlí.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012