Podrobnosti záznamu

Název
    Depositional environment of the "Old Red" sediments in the Brno area (South-eastern part of the Rhenohercynian zone, Bohemian Massif)
Údaj o odpovědnosti
    Slavomír Nehyba, Jaromír Leichmann, Jiří Kalvoda
Autor
    Kalvoda, Jiří
    Leichmann, Jaromír
    Nehyba, Slavomír
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologica Carpathica
Svazek/č.
    Roč. 52, č. 4
Strany
    9
    s. 195-203
Rok
    2001
Poznámky
    4 obr., 4 fot., 2 s.bibl.
    il.
    Zkr. název ser.: Geol. carpath.
Předmětová skupina
    aluviální kužel
    brunovistulikum
    devon-spodní
    konglomerát bazální
    křemen
    litofacie
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    oblast snosová
    pískovce
Výraz tezauru
    conglomerates
    Early Paleozoic
    monomict-quartzose clastics
    sheetfloods
Geografické jméno
    Brno - Červený kopec
    ČR-Morava
Klíčové slovo
    Area
    Bohemian
    Brno
    Depositional
    Environment
    Massif
    Old
    Red
    Rhenohercynian
    Sediments
    South-eastern
    Zone
Abstrakt (anglicky)
   Lower Devonian monomict-quartzose coarse-grained clastics near Brno (on the Červený kopec Hill) are interpreted as the deposits of an alluvial fan buit up mainly by catastrophic sheetfloods. The main sources were probably granites and gneisses, other components were derived from rhyolites, older siliciclastic sediments and low-grade metamorphic rocks. Abundant presence of muscovite reflects some role of an exotic source area. rapid uplift, erosion dominated by mechanical weathering and multiple redeposition are supposed within the drainage basin. The flat alluvial fan was only slightly reworked and eroded during subsequent non-catastrophic flows (secondary processes). A relatively mature stage of the evolution of the alluvial fan and drainage basin was accepted. A continental extensional basin represents the most probably depositional setting of the studied deposits

   Lower Devonian monomict-quartzose coarse-grained clastics are interpreted as the deposits of an alluvial fan built up mainly by catastrophic sheetfloods. The main sources were probably granites and gneisses, other components were derived from rhyolites, older siliciclastics sediments and low-grade metamorphic rocks. Rapid uplift, erosion dominated by mechanical weathering and multiple redeposition are supposed within the drainage basin. The flat alluvial fan was only slightly reworked and eroded during subsequent non-catastrophic overland flows (sedondary processes).
Přispěvatel
    Česká geologická služba
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
    U
Datum vložení
    21. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012