Podrobnosti záznamu

Název
    Depositional record of an avulsive fluvial system controlled by peat compaction (Neogene, Most Basin, Czech Republic)
Autor
    Rajchl, M.
    Uličný, David
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Sedimentology
Svazek/č.
    Roč. 52, č. 3
Strany
    s. 601-625
Rok
    2005
Poznámky
    Projekt: GA205/01/0629, GA ČR3cav_un_auth*0007331
    Překlad názvu: Sedimentární záznam avulzivního říčního systému řízeného kompakcí rašeliny (neogén, mostecká pánev, Česká republika)
    Rozsah: 25 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Předmětová kategorie
    avulsion
    Eger Graben
    fluvial channels
Klíčové slovo
    Avulsive
    Basin
    Compaction
    Controlled
    Czech
    Depositional
    Fluvial
    Most
    Neogene
    Peat
    Record
    Republic
    System
Abstrakt (česky)
   Tato práce se zabývá reakcí říčního sedimentárního systému na souhru kompakce rašeliny a přínosu klastického sedimentu, v různých časových a prostorových měřítkách. Dokumentována je na základě rozsáhlých odkryvů v povrchovém dole v mostecké pánvi, části oligo-miocénního oháreckého riftu v České republice.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GFÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    9. 12. 2013