Podrobnosti záznamu

Název
    Deposits of shallow-marine volcanic activity documented in the Zaječov quarry (Barrandian, Late Cambrian-Early Ordovician)
Další názvy
    Produkty mělkomořského vulkanismu dokumentované v lomu Zaječov (Barrandien, svrchní kambrium-spodní ordovik)