Podrobnosti záznamu

Název
    Depoziční prostředí a provenience spodnopaleozoických klastik ve vrtu Měnín-1, jjz. od Brna
Další názvy
    Sedimentary environment and provenance of lower palaeozoic clastics in the Měnín-1 borehole, SSE of Brno
Autor
    Buriánek, David
    Gilíková, Helena
    Nehyba, Slavomír
    Otava, Jiří
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech na Moravě a ve Slezsku v roce 2006
Svazek/č.
    Roč. XIV, č. 1
Strany
    6
Rok
    2007
Výraz tezauru
    Cambrian- Devonian siliciklastics- sedimentary environment- heavy minerals- provenance
Klíčové slovo
    Brna
    Depoziční
    Jjz
    Klastik
    Měnín-1
    Prostředí
    Provenience
    Spodnopaleozoických
    Vrtu
Abstrakt (česky)
   Several facies that identify similar depositional environments were found bouth in the numerous Cambrian sedimentary fills and thin Devonian siliciclastics. There were repeated changes between the terrestrial and shallow marine conditions. The chemical composition of detrital garnets and tourmalines sampled from both the Cambrian and Devonian sediments identify a similar provenance. Metasediments, mainly gneisses and schists as the main source rocks, were identified for the oldest part of the Lower Cambrian stratal succession. Higher in the succession, a gradual decrease of granitoids in the Lower Cambrian source rocks was proved. Above the major, Lower Cambrian -Middle Miocene hiatus, the composition of translucent heavy mineral assemblages is strongly affected by redeposition from older sediments.
Abstrakt (anglicky)
   Several facies that identify similar depositional environments were found bouth in the numerous Cambrian sedimentary fills and thin Devonian siliciclastics. There were repeated changes between the terrestrial and shallow marine conditions. The chemical composition of detrital garnets and tourmalines sampled from both the Cambrian and Devonian sediments identify a similar provenance. Metasediments, mainly gneisses and schists as the main source rocks, were identified for the oldest part of the Lower Cambrian stratal succession. Higher in the succession, a gradual decrease of granitoids in the Lower Cambrian source rocks was proved. Above the major, Lower Cambrian -Middle Miocene hiatus, the composition of translucent heavy mineral assemblages is strongly affected by redeposition from older sediments.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012