Podrobnosti záznamu

Název
    Depth-Recursive Tomography Along the Eger Rift Using the S01 Profile Refraction Data: Tested at the KTB Super Drilling Hole, Structural Interpretation Supported by Magnetic, Gravity and Petrophysical Data
Další názvy
    Seismická tomografie podél Oherského riftu s využitím dat refrakčního profilu S01: ověřená z dat ultrahlubokého vrtu KTB, geologická interpretace doložená magnetickými, tíhovými a petrofyzikálními daty
Autor
    Mlčoch, Bedřich
    Mrlina, Jan
    Novotný, Miroslav
    Růžek, Bohuslav
    Skácelová, Zuzana
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Surveys in Geophysics
Svazek/č.
    Roč. 30, č. 6
Strany
    40
Rok
    2009
Výraz tezauru
    Depth-recursive refraction tomography,lateral resolution,low.velocity zones,Bohemian Massif,Eger Rift,
Klíčové slovo
    Along
    Data
    Depth-Recursive
    Drilling
    Eger
    Gravity
    Hole
    Interpretation
    KTB
    Magnetic
    Petrophysical
    Profile
    Refraction
    Rift
    S01
    Structural
    Super
    Supported
    Tested
    Tomography
    Using
Abstrakt (česky)
   Data z refrakčního experimentu SUDETES 2003 byly využity pro tomografii podél prosilu S01. Metodou DRTG tomografie byl získán rychlostní model s vysokým rozlišením, který umožnil interpretaci geologických jednotek Českého masívu do hloubky 15 km (např. kontakt moldanubika a tepelsko-barrandienské jednotky pod karlovarským plutonem, kontakt saxothuringika a tepelsko-barrandienské jednotky v oblasti Oherského riftu.
Abstrakt (anglicky)
   The refraction data from the SUDETES 2003 experiment were used for high-resolution tomography along the profile S01. The Depth-Recursive Tomography on Grid method enabled us to follow the relationship of major geological units of Bohemian Massif as they manifested in the obtained P-wave velocity model down 15 km (the Moldanubian and TBU contact beneath Karlovy Vary Pluton, Saxothuringian Zone and TBU contact along Eger Rift).
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014