Podrobnosti záznamu

Název
    Deset let monitorování přirozené seismicity sv. části Českého masívu stanicemi ÚFZ
Autor
    Havíř, J.
    Pazdírková, J.
    Sýkorová, Z.
    Špaček, Petr
    Švancara, J.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
Svazek/č.
    Roč. 6, 2-4
Strany
    s. 99-106
Rok
    2006
Poznámky
    Překlad názvu: Ten years of monitoring the natural seismicity in the NE part of the Bohemian Massif using stations of IPE
    Rozsah: 8 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Předmětová kategorie
    Český masív
    seismicita
    seismické stanice IPE
Klíčové slovo
    části
    Českého
    Deset
    Let
    Masívu
    Monitorování
    Přirozené
    Seismicity
    Stanicemi
    ÚFZ
Abstrakt (česky)
   Je známa slabá přirozená seismická aktivita sv. části Českého masívu. Zkoumání této seismotektonické aktivity je důležité pro porozumění recentní tektonice celého Českého masívu. ÚFZ monitorovala a zkoumala posledních deset let přirozenou seismickou aktivitu v sv. části Českého masívu pomocí seismických stanic.
Abstrakt (anglicky)
   In the NE part of the Bohemian Massif, the weak seismotectonic activity occurs. The investigation of this seismotectonic activity is important for understanding of the recent tectonics of the whole Bohemian Massif. During last ten years, IPE intensively monitored a and investigated the natural seismic activity in the NE part of the Bohemian Massif using seismic stations.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GFÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    9. 12. 2013