Podrobnosti záznamu

Název
    Deset let monitorování přirozené seismicity sv. části Českého masivu stanicemi ÚFZ
Další názvy
    Ten years of monitoring the natural seismicity in the NE part of the Bohemian Massif using stations of IPE
Autor
    Havíř, Josef
    Pazdírková, Jana
    Sýkorová, Zdeňka
    Špaček, Petr
    Švancara, Jan
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické university Ostrava, řada stavební
Svazek/č.
    Roč. 6, č. 2
Strany
    8
Rok
    2006
Výraz tezauru
    micro-earthquakes
    NE part of the Bohemian Massif
    seismo-tectonic activity
Klíčové slovo
    části
    Českého
    Deset
    Let
    Masivu
    Monitorování
    Přirozené
    Seismicity
    Stanicemi
    ÚFZ
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012