Podrobnosti záznamu

Název
    Deset let od ukončení archivní edice geofyzikálních map České republiky 1 : 50 000
Údaj o odpovědnosti
    Karel Šalanský
Další názvy
    The tenth anniversary of the complete collection of archival geophysical maps of the Czech Republic (1 : 50 000)
Autor
    Šalanský, Karel
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007
Strany
    s. 240
Rok
    2008
Poznámky
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2007
Klasifikační znak
    50(091)
    550.3
    550.8
Skupina konspektu
    55
    550
    912
Předmětová skupina
    Český masiv
    geologická služba
    historie geologie
    mapa geofyzikální
    mapování
    Západní Karpaty
    zpracování dat
    zpráva o činnosti
Geografické jméno
    Česko
Klíčové slovo
    50
    000
    Archivní
    České
    Deset
    Edice
    Geofyzikálních
    Let
    Map
    Republiky
    Ukončení
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    20. 5. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012