Podrobnosti záznamu

Název
    Deset let sledování jakosti vody v rámci Mezinárodní komise pro ochranu Labe
Údaj o odpovědnosti
    Slavomír Vosika, Jiří Medek, Jan Vilímec, Heinrich Reincke
Další názvy
    Ten years of water quality monitoring within International Commission for the Protection of the Elbe
    Zehn Jahre Wasserbeschaffenheitsuntersuchungen im Rahmen der Internationalen Kommission zum Schutz der Elbe
Autor
    Medek, Jiří
    Reincke, Heinrich
    Vilímec, Jan
    Vosika, Slavomír
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady
Svazek/č.
    Roč. 50, č. 11
Strany
    s. 247-249
Rok
    2000
Poznámky
    3 diagr.
    Anglické, německé resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Vod. Hospod.
Klasifikační znak
    504.05
    556
Skupina konspektu
    504
    556
Předmětová skupina
    fosfor
    kovy těžké
    kvalita vody
    mezinárodní spolupráce
    monitoring
    řeka
    specifické organické polutanty
    suspenze
    znečištění
Předmětová kategorie
    1990-2000
Geografické jméno
    Česko
    Labe (Česko a Německo)
    Německo
Klíčové slovo
    Deset
    Jakosti
    Komise
    Labe
    Let
    Mezinárodní
    Ochranu
    Rámci
    Sledování
    Vody
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    11. 11. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012