Podrobnosti záznamu

Název
    Desetiletí použití waveletové transformace pro důlně indukované seizmické jevy na ÚGN
Autor
    Častová, N.
    Kaláb, Zdeněk
Konference
    Nové poznatky a měření v seizmologii, inženýrské geofyzice a geotechnice/16. : 17.04.2007-19.04.2007 : Ostrava, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
Svazek/č.
    Roč. 7, č. 2
Strany
    s. 43-50
Rok
    2007
Poznámky
    Překlad názvu: One decade of wavelet transform application for mining induced seismic events on Istitute of Geonics
    Rozsah: 8 s. : CD-ROM
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    mining induced seismicity
    wavelet transform
Klíčové slovo
    Desetiletí
    Důlně
    Indukované
    Jevy
    Použití
    Seizmické
    Transformace
    ÚGN
    Waveletové
Abstrakt (česky)
   V příspěvku jsou shrnuty výsledky desetiletého výzkumu použití waveletové transformace pro důlně indukované seizmické jevy. Uvedeny jsou nejnovější výsledky, které představují použití WT seizmických jevů pro shlukovací analýzu.
Abstrakt (anglicky)
   This paper summarizes one decade of researches that were localized on wavelet transform apply to mining induced seismic events. Main topics and partial results are documented. The newest results that present using of wavelet transform of seismic events for cluster analysis are also presented.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012