Podrobnosti záznamu

Název
    Desilicated pegmatite with OH-rich fluorapatite and niobian rutile from Utín near Havlíčkův Brod
Další názvy
    Desilikovaný pegmatit s OH-bohatým fluorapatitem a niobovým rutilem z Utína u Havlíčkova Brodu
    Desilikovaný pegmatit s OH-bohatým fluorapatitem a niobovým rutilem z Utína u Havlíčkova Brodu