Podrobnosti záznamu

Název
    Detailné gravimetrické a geomagnetické práce v oblasti Bratislavy
Údaj o odpovědnosti
    Viktória Szalaiová, Darina Marušiaková
Další názvy
    Detailed gravimetric and geomagnetic data from Bratislava area
Autor
    Marušiaková, Darina
    Szalaiová, Viktória
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralia Slovaca
Svazek/č.
    Roč. 21, č. 3
Strany
    s. 282-284
Rok
    1989
Poznámky
    3 obr.
    angl. res., bibl.
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Klasifikační znak
    550.8
Předmětová kategorie
    geofyzikální metody a inženýrskogeologické průzkumy
    jaderná pohoří
    karpatské neogenní pánve
    zpracování a interpretace gravimetrických dat
    zpracování a interpretace magnetometrických dat
Geografické jméno
    ČSSR-Slovensko
Klíčové slovo
    Bratislavy
    Detailné
    Geomagnetické
    Gravimetrické
    Oblasti
    Práce
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    31. 5. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012