Podrobnosti záznamu

Název
    Detailní hydrogeologické mapování v krystaliniku - nástroj pro identifikaci vodivých tektonických struktur, lokalita Panské Dubenky, moldanubický pluton
Další názvy
    Detailed hydrogeological mapping in the hard rock environment - the tool for identifying of the permeable tectonic structures, Panské Dubenky site, the Moldanubian
Autor
    Hanžl, Pavel
    Rukavičková, Lenka
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    5
Rok
    2013
Výraz tezauru
    hydrogeological mapping, hard rock, permeable tectonic structures, groundwater chemistry, Moldanubian pluton
Klíčové slovo
    Detailní
    Dubenky
    Hydrogeologické
    Identifikaci
    Krystaliniku
    Lokalita
    Mapování
    Moldanubický
    Nástroj
    Panské
    Pluton
    Struktur
    Tektonických
    Vodivých
Abstrakt (česky)
   Hydrogeologické mapování je v prostředí pevných hornin je efektivním nástrojem pro identifikaci vodivých tektonických struktur. Důležité znaky pramnů ležících na propustných zlomech jsou:vyšší hodnota pH ve srovnání s průměrnou hodnotou na lokalitě, vysoká a stabilní vydatnost pramene a převahy hydrogenkarbonátů mezi anionty. Hydrogeologický výzkum na lokalitě panské Dubenky v Moldanubickém plutonu detekova tři zlomy, které drénují hlubší části horninového masivu.
Abstrakt (anglicky)
   Detailed hydrogeological mapping in the hard rock environment - the tool for identifying of the permeable tectonic structures, Panské Dubenky site, the Moldanubian
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014