Podrobnosti záznamu

Název
    Detailní stratigrafické korelace pouzdřanské a ždánické jednotky v intervalu nanoplanktonových biozón NP 20-NP 23 (34-11 Hustopeče)
Údaj o odpovědnosti
    Jan Krhovský, Michal Kučera
Další názvy
    Detailed stratigraphic correlations of the Pouzdřany and Ždánice Units in the NP 20 to NP 23 biozones interval
Autor
    Krhovský, Jan, 1947-
    Kučera, Michal
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1993
Strany
    s. 57-58
Rok
    1994
Poznámky
    1 obr., 1 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1993.
Předmětová skupina
    flyšové pásmo Západních Karpat
    nanoplankton
    oligocén
    paleoklimatologie
    Tethys
    zóny biostratigrafické
Předmětová kategorie
    litostratigrafie
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Hustopeče
    Pouzdřany
Klíčové slovo
    20-NP
    23
    34-11
    Biozón
    Detailní
    Hustopeče
    Intervalu
    Jednotky
    Korelace
    Nanoplanktonových
    NP
    Pouzdřanské
    Stratigrafické
    ždánické
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    29. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012