Podrobnosti záznamu

Název
    Detekce vzdálených zemětřesení na stanici VRAC - využitelnost pro účely Mezinárodní monitorovací sítě CTBTO
Další názvy
    Detections of distant earthquakes by station VRAC - utility for the benefit of the International Monitoring System CTBTO
Autor
    Havíř, Josef
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Sborní vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, Řada stavební
Svazek/č.
    Roč. 4, č. 2
Strany
    9
Rok
    2004
Výraz tezauru
    CTBTO
    detectibility
    monitoring of the nuclear explosions
    station VRAC
    teleseismic events
Klíčové slovo
    CTBTO
    Detekce
    Mezinárodní
    Monitorovací
    Sítě
    Stanici
    účely
    VRAC
    Využitelnost
    Vzdálených
    Zemětřesení
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012