Podrobnosti záznamu

Název
    Detekcia zrážkových erózno-akumulačných procesov na základe stanovenia obsahu izotopov Cs-137 v pódnom profile
Údaj o odpovědnosti
    Milan Lehotský, Miloš Stankoviansky
Další názvy
    Detection of Pluvial Erosion-Accumulation Processes on the Basis of Assessment of the Isotope Cs-137 Content in Soil Profile
Autor
    Lehotský, Milan
    Stankoviansky, Miloš
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Geografický časopis
Svazek/č.
    Roč. 44, č. 3
Strany
    s. 273-287
Rok
    1992
Poznámky
    2 tab.,2 sch.,2 diagr.,42 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Geogr. Čas.
Předmětová skupina
    Cs (cesium - 55)
    eroze
    exogenní faktory
    izotopy radioaktivní
    kvartér Západních Karpat
    půdy
    reliéf
    srážky atmosférické
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
    Horné Srnie
    Ĺuborča
Klíčové slovo
    Cs-137
    Detekcia
    Erózno-akumulačných
    Izotopov
    Obsahu
    Pódnom
    Procesov
    Profile
    Stanovenia
    Základe
    Zrážkových
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012