Podrobnosti záznamu

Název
    Determination of SiO2 Raman spectrum indicating the transformation from coesite to quartz in Gföhl migmatitic gneisses in the Moldanubian Zone, Czech Republic
Autor
    Hirajima, T.
    Hiroi, Y.
    Kobayashi, T.
    Svojtka, Martin
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Journal of Mineralogical and Petrological Sciences
Svazek/č.
    Roč. 103, č. 2
Strany
    s. 105-111
Rok
    2008
Poznámky
    Projekt: 14403013, Grant-on-Aid for Science Research, JP
    Projekt: 17204047, Grant-on-Aid for Science Research, JP
    Projekt: G3, Grant-in-Aid for the 21st Century COE Program - Kyoto University, JP
    Projekt: KJB300130701, GA AV ČR
    Překlad názvu: Určení SiO2 Ramanova spektra určujícího transformaci z coesitu na křemen pro Gföhlské migmatické ruly v moldanubické zóně, Česká republika
    Rozsah: 7 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    coesite
    quartz
    Raman spectroscopy
Klíčové slovo
    Coesite
    Czech
    Determination
    Gföhl
    Gneisses
    Indicating
    Migmatitic
    Moldanubian
    Quartz
    Raman
    Republic
    SiO2
    Spectrum
    Transformation
    Zone
Abstrakt (česky)
   Pomocí Ramanovy spektroskopie byly v křemenných inkluzích migmatitických rul gfohlské jednotky (lokalita Nové Dvory) zaznamenány relikty coesitu svědčící pro to, že hornina prodělala ultra-vysoké tlakové podmínky.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012