Podrobnosti záznamu

Název
    Determination of occupancy factors of atoms in structural positions of minerals using diffraction methods
Další názvy
    Určení obsazovacích faktorů atomů ve strukturních polohách minerálů difrakčními metodami